k
İŞİTME CİHAZLARI UYARLAMA METOTLARI
Kulak sadece iletişim sağlayan bir organ değil, aynı zamanda kişinin güvenliğinden de sorumlu bir organdır. Gece uyurken, yolda yürürken, arkadan ve yanlardan gelebilecek tehlikelere karşı onu koruyan bir organdır. Kulağın işlevinde bozukluk veya eksiklik olması durumunda bünye sadece iletişimini kaybetmez, aynı zamanda güvenliğini de kaybeder.      

Günümüzde evrenle insan arasında kurulan teknolojik bağ, işitme cihazlarıyla sağlanmaktadır. Telekomünikasyon teknolojisi hızla gelişirken, işitme cihazı teknolojisi de buna paralel olarak ilerlemektedir.

Günümüz İşitme cihazları akıllı ve önemli teknik donanımlara sahip olmasına rağmen, hala bireysel ihtiyaçlar ve beklentilerin karşılanmasında ve uyumlulukta önemli sorunlar yaşanmaktadır.  
Kulağı farklı açılardan tanımak, kişi beklentileri ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmek, günümüze dek geliştirilen uyarlama metotlarından ve tecrübelerinden istifade ederek, mesleki bilgiye katkı sunmak ve tecrübeleri paylaşmak adına hazırlanan bu kitapta daha fazlası bulunmaktadır.      

Sanayici olarak, sanayi tecrübesinden, duyma akustikeri olarak mesleki eğitimden, kullanıcı psikolojisi ile ilgili tecrübelerden istifade edilen bilgiler ışığında hazırlanan bu kitap, sektörde olan herkesin istifade edip zevkle okuyabilmesi için sade bir dil ile yazıldı.

u
UZMAN GÖRÜŞLERİ
PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN
Medipol Üniversitesi Rektörü ve İVEK Onur Kurulu Başkanı
İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin en başında düşünebilme yeteneği gelmektedir. Düşünme, karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi olarak tanımlandığına göre, düşünmek için insanın zihninde karşılaştırabileceği, birbirinden ayırabileceği veya birbiri ile birleştirebileceği kavramlara ihtiyacı vardır. Kısacası insanda düşünme eyleminin kavramlar aracılığıyla gerçekleştiği söylenebilir. Öyleyse düşünme yetisi için önemine işaret ettiğimiz kavramlar ne kadar güçlü ve derinlikli anlam taşırsa, düşünme kalitesi de o denli yüksek olacaktır. 
Doğuştan kör bir insanın zihnindeki masa kavramı ile gören bir insanın zihnindeki masa kavramı arasındaki farkı tahayyül edelim. Ya da doğuştan işitme özürlü bir insanın zihnindeki keman kavramı ile sağlıklı bir şekilde işitebilen bir insanın zihnindeki keman kavramını karşılaştıralım. Görme veya işitme duyularından birinin kısmen de olsa yitirilmesiyle, kavramların oluşması ve zihinlerde yeterince şekil bulması yolunda ne kadar büyük aksaklıkların ortaya çıkacağı aşikardır. Kısacası kavramların sağlıklı bir şekilde oluşup zihindeki yerini mükemmel olarak alabilmesinin, insanın tüm duyularının düzgün ve sağlıklı bir şekilde çalışması ile mümkün olabileceği anlaşılıyor. İşte insan duyularına yönelik sağlık hizmetlerinin önemi burada ortaya çıkmaktadır.
Odyometri de, bu duyulardan biri olan işitmeyi konu alan, işitme bozukluğu sevi-yesini çeşitli testler aracılığı ile tespit edip, hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacının belirlenmesi ve uygulanması ile uğraşan bir bilim alanıdır; vazgeçilmez duyularımızdan biri olan işitme duyusunun sağlıklı sürdürülebilmesi için uğraş vermektedir. Gelişen tıp bilimi, farklı boyutlarda eğitim görmüş birikimli meslek mensuplarının bir arada ekip olarak sağlık hizmetlerini vermelerini gerekli kılmaktadır. Odyometri teknikerleri, işitme kaybının teşhisinde ve bu duyunun yeniden kazanımı konusunda büyük başarılara imza atacak takımın vazgeçilmez eleman-larından biridir. 
Çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşmak için takımların bütün elemanlarının yeterince ve özlenen kalitede yetiştirilmiş olması sorumluluklarımız arasındadır. Böyle bir sorumluluk bilinciyle ortaya konan emeğin ürünü olan elinizdeki bu kitabın, takımın önemli oyuncularından biri olan odyometri teknikerlerinin yetişmesinde önemli bir eksiği gidereceği inancını taşıyorum.
PROF. DR. HAYDAR SUR
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin büyük atılım yaptığı günleri yaşamaktayız. Hizmet sunum ortamlarının daha insanca düzenlenmesi, kullanılan teknolojilerin iyileştirilmesi, bilgi sistemlerinin hizmetlere uyarlanışı vb. birçok önemli gelişme verilen hizmetin çıktısında artış sağlamaya devam etmektedir. Ancak esas değişim sağlık hizmetinin felsefesinde yaşanmaktadır. Hasta bize geldiği zaman hekimin, hadi bilemediniz, yanına bir meslektaşını veya bir hemşireyi de alarak hizmeti sunmasıyla sonuçlanıyordu. Geldiğimiz noktada bireysel verilen hizmetler yerini takımların yürüttüğü süreçlere bırakmıştır. Böylelikle yeni sağlık mesleklerine olan büyük ihtiyacımızın farkına varmaktayız. Dünyada sayısı 80'i bulan sağlık mesleklerinin 2013 yılı itibariyle 38'i Türkiye'de yasa ile tanımlanmış durumdadır. Çok şükür ki Odyoloji bu meslekler arasında yerini almış bulunuyor. Kulak ve işitme ile ilgili rahatsızlıkların prevalansına bakınca, Odyolojinin bu kadar gecikmiş olmasını da anlamakta insan zorlanıyor. Mesleklerin yasa ile tanımlanması, o mesleğin ülkede sağlık hizmetlerine katkısı için tartışmasız önemdedir ama garantisi değildir. Her meslek için gerekli olan gelişme süreci Odyoloji için de aynıdır. Gelişimin zamanında ve hakkıyla yaşanabilmesi için başka şeyler de gerekir. Bunların başında mesleki literatür gelmektedir. Bunun için sayısı 3-5 olan Odyoloji bölümleri elbette çoğalacaktır ve belki de ülkemizde her zaman başımıza geldiği üzere ihtiyaç fazlası odyologları göreceğiz. Ama yetişmekte olan bu sağlık profesyonellerine eğitim materyalleri (kitaplar, düzenli yayınlanan bilimsel dergiler, proje raporları vb.) gerekiyor. Mehmet Emin Ağaç'ın ortaya koyduğu ve görüşümüze başvurduğu İşitme Cihazları Uyarlama Metotları isimli kitabı görünce heyecanlandım. Bir defa bu alanda ilk Türkçe kitap ortaya çıkmıştı. İkincisi kitap hakikatten iyi olmuştu. Odyoloji ile ilgili bilgim içeriği değerlendirmeye yetmez. Ancak konuların düzgün bir mantıkla anlatılması oradan buradan derlenmiş çalakalem yazıların bir araya getirildiği gibi bir görüntü vermiyor, bunların yazdığı bilgiyi kendisi sindirmiş bir kalemden çıktığı anlaşılıyor. Kitabın zevkle dokunmuş bir görsel boyutu olduğu da gözden kaçmıyor. Mehmet Emin Ağaç'ı bu ürünü bize kazandırdığı için kutluyorum. Elbette bu eser yenilerini tetikleyecektir. Nasıl başlanırsa öyle gider. İyi başladı, inşallah iyi gidecektir.
PROF. DR. FATİH ÖĞÜT
Ege Üniv. KBB Ana Bilim Dalı Odyoloji Bölümü
Kitabınız gerek işitme cihazı sektöründe çalışanlar, gerekse odyoloji konusunda eğitim alan ve verenlerin yararlanabileceği mükemmel bir başvuru kaynağı olmuş. Ülkemizde odyoloji hızlı bir gelişim içindeyken, son derece değerli bir bilgi kaynağını bizlere kazandırdığınız için teşekkürler.
PROF. DR. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı
Özenle hazırlanmış izlenimi veren ve alanındaki eksikliği doldurabilecek, işitme cihazı satıcıları dahil işitme kaybını saptayan, test eden ve cihaz seçeneklerini düşünüp karar veren ve uygulayan herkesin özellikle de son 2-3 yıldır hızla açılan ve ülke genelinde yaygınlaşan Odyoloji Lisans Okulu öğrencilerinin istifade edebileceği bir kaynak kitap. Elinize sağlık.
PROF. DR. MEHMET GÜNDÜZ
Turgut Özal Tıp Fakültesi (Fatih Üniversitesi ) KBB Ana Bilim Dalı Başkanı
Odyoloji, akustik ve psikoloji bilimlerini harmanlayarak bir vizyon göstermektedir. İşitme cihazı uyarlamasını, bir metot ve sistem içinde güzel anlatan mükemmel bir eser olmuş. Sektör için oldukça önemli olan bilgileri içeren bu kitabı hazırladığı için Mehmet Emin beyi kutlarım.
DOÇ. DR. HAYRİYE KARABULUT
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İşitme Taraması Türkiye Koordinatörü
Çok büyük yatırımlarla ve büyük bir ekiple gerçekleştirilen işitme tarama programlarında hedef işitme kaybı tespit edilenlerde uygun amplifikasyonu sağlamaktır. İşitme Cihazı uyarlamasını yapacak kişilerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olması tarama programlarının başarısını etkilemektedir. Bu anlamda bu çalışma işitme cihazı sektöründe büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır. Henüz ülkemizde tanımlanmamış olan akustikerlik mesleğinin tanıtımı adına da faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum. Teknik anlamda çok yoğun bilginin bir arada toplandığı verimli bir eser olmuş. İşitme cihazı uyarlamasının daha iyi yapılabilmesi programlarımızın başarısına katkı sağlayacaktır. Böyle değerli bir çalışmayı ülkemize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum.
DOÇ. DR. AHMET ATAŞ
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İşitme Taraması Türkiye Koordinatörü
İşitme Bilimi olarak tanımlanan "Odyoloji", diğer bilim dallarına göre yeni gibi görünmekle beraber, etki mekanizması açısından, insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. İnsan olabilme özelliklerimizin başında, bir dile (lisana) sahip olmak ve iletişim kurabilme yeteneğimiz yatmaktadır. Bu özelliğimizi sağlayan en önemli duyu, işitmedir. Odyoloji bilimi, işitme ile ilgili her veriyi değerlendirerek olabilecek herhangi bir hasarı önceden belirleyip önleme çalışmaları yapan, oluşmuş bir hasarın etkilerini en aza indirgeyecek uygulamaları yapan bir bilim dalıdır. İşitme, sözel iletişimde temel bilgileri toplayan, birleştiren, gerekli verileri ayırıp işleyen karmaşık ve özel bir yapıdır. Bu yapının herhangi bir aşamasında meydana gelebilecek hasar iletişimin sürdürülebilirliğini bozacaktır. İşitme cihazları, bu organizasyonun bozulan işlevlerinin düzeltilmesi konusunda en önemli yardımcılarımızdan biridir. İşitme cihazlarını anlamak, doğru uygulamak, yazılım ve donanım özelliklerini optimal kullanmak, gerek hasta, gerekse uygulayıcının hayatını kolaylaştıracaktır. Ülkemizde, işitme cihazı sektörü, gelişimine henüz başlayabilmiştir. Alanın yeterli olanaklara sahip olmaması, fiziki ve insan kaynaklarının eksikliği, gelişimin dünya koşullarının gerisinde kalmasında en önemli unsurlardandır. Neyse ki; bu eksiklerin yavaş yavaş giderilmeye başlaması, işitme cihazı alanında çağın koşullarına yetişmemize olanak sağlayacaktır. Bu kitap; işitme cihazını anlamak, donanımsal ve yazılımsal özelliklerini tanımak, kullanıcıya en iyi uygulama ve hizmeti verebilme, gelişen teknolojilere ayak uydurarak çağın gereklerini yakalama konusunda ipucu oluşturmaktadır. Benzer çalışmaların artması, işitme kayıplı insanlarımızın yaşam kalitesini olumlu yönde geliştirecek ve işitme kaybından dolayı ortaya çıkacak sorunların giderilmesine hizmet edecektir.
DOÇ. DR. ERKAN KARATAŞ
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı
"İşitme cihazları Uyarlama Metotları" eseri Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji alanında, klasik müfredatın dışında farklı bir mantıkla yazılmış, çeviri olmayan, kendi alanında özgün ve Türkçe olan tek çalışmadır. Bu eserde, işitme bilimi farklı bir metafizik boyutta ele alınmıştır. Kulak organının bilinmeyen veya farkedilmeyen ruhunu bu eseri okuyarak daha iyi anlayabiliriz. Sadece klasik anatomi ve fizyoloji bilgileri ile tanıdığımız kulağı, fen bilimi ile de bizlere tanıtan Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç beyi emeklerinden dolayı kutlamak gerekir.
UZM. DR. ODY. AHMET İHSAN TATARAĞASI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Ana Bilim Dalı
Öncelikle, Sayın Mehmet Emin Ağaç'ı, derlemiş olduğu İŞİTME CİHAZLARI UYARLAMA METOTLARI adlı kitabından dolayı kutlarım. Türkiye'de işitme cihazları ile ilgilendiğim 40 sene içerisindeki gelişmeler göz önüne alındığında bugün, bu kitabın önemi ortaya çıkmıştır. Toplumumuzda işitme cihazı kullanıcısı binlerce kişi, aldıkları cihazları kullanmak yerine, maalesef çekmecede tutmaktadırlar. Bunun başlıca sebebi cihazların işitme azlığı bulunan kişilere uygun verilmemesi veya iyi bir uyarlama yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Sayın Mehmet Emin Ağaç, kitabında bir akustisyen olarak uygulama ile ilgili geniş bir bilgi sunmuştur. Bu kitabın işitme cihazı uygulama merkezlerinde bir el kitabı olarak bulundurulmasının gerekli olduğu düşüncesindeyim.
 
SİPARİŞ / İLETİŞİM


Merkez Mah. Esenler Cad.
5/1. Sokak No:10/112 - 1.kat Bağcılar/İSTANBUL
(Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşısı)

Tel    : 0212 410 60 40

Faks : 0212 462 80 90

bilgi@icuyarlamametotlari.com

Sipariş

Nurullah Erkılıç

siparis@icuyarlamametotlari.com